Vyšší ověření listiny, jež se připojuje za oficiální listiny a dokumenty, která prokazuje ověření podpisu a otisku razítka na listině za účelem jejího použití v zahraničí. Je vyžadována státy, které jsou signatáři Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin neboli tzv. Úmluvy o APOSTILE  neboli HAAGSKÉ ÚMLUVY Z ROKU 1961.

 

Zavedení instrumentu v ČR –  Sdělení č.45/1999 Sb. Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k úmluvě o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin.

Země Haagské Úmluvy o Apostile

Ověřování listin do zahraničí podle českého práva:

Podle zákona č. 97/1963 Sb. o mezinárodním právu soukromém a procesním, dále „ZMPS“ v souladu s ustanovením § 62 připojí ministerstvo na žádost účastníka své vyšší ověření. Novelizace zákona o mezinárodním právu soukromém č. 91/2012 Sb., odráží praxi a současně zakazuje legalizaci prostých kopií § 109. Na podkladě starého zákona stanoveného v § 62 o ověřování veřejných listin postupy moc nevyjasňuje.

Pro zjednodušení procedury legalizace dokumentů byla v nizozemském Haagu 5.října 1961 podepsána Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin. Pro Českou republiku vstoupila Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (tzv. Haagská úmluva, či Úmluva o Apostile) v platnost dne 16. 3. 1999 a vyšla pod číslem 45/1999 Sb. Oficiální české dokumenty určené k předložení úřadům státu, jenž je členem Haagské úmluvy, se ověřují pomocí speciální doložky, tzv. „apostille“ Apostila je zvláštní doložka předepsaného formátu a znění, která potvrzuje pravost podpisu, pečeti nebo razítka.

Seznam členských státu najdete zde
Ratifikace, a dvoustranné mezinárodní dohody zde
Souhrnná publikace o Apostile HCCH PDF

Veřejná listina

Veřejná listina

Apostila

Apostila

E-App/ Elektronická Apostila

E-app