Volejte: 296 348 348

          GSM: +420 602 276 400/100

S každým objednatelem služeb, soukromým subjektem, také i firmy se podepisuje závazná  příkazní smlouva o poskytování služeb.

Firemní dokumenty
Pro firmu každé velikosti

Profesionální zkušenosti s legalizačním procesem Apostila

Soukromé dokumenty
Svatba, diplomy, osvědčení

Veřejné listiny, matriční doklady, výpisy rejstříků, diplomy

Pro zjednodušení procedury legalizace dokumentů byla v nizozemském Haagu 5.října 1961 podepsána Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin. Pro Českou republiku vstoupila Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (tzv. Haagská úmluva, či Úmluva o Apostile) v platnost dne 16. 3. 1999 a vyšla pod číslem 45/1999 Sb. Oficiální české dokumenty určené k předložení úřadům státu, jenž je členem Haagské úmluvy, se ověřují pomocí speciální doložky, tzv. „apostille“ Apostila je zvláštní doložka předepsaného formátu a znění, která potvrzuje pravost podpisu, pečeti nebo razítka.

Seznam členských státu najdetezde
Ratifikace, a dvoustranné mezinárodní dohodyzde
Souhrnná publikace o Apostile HCCHPDF
Akademická práce – Legalizace veřejných listin pro účely jejich použití v zahraničíPDF

Superlegalizací rozumíme ověření veřejné listiny (či listiny už jednou úředně ověřené apostilou) správním orgánem pro možnost jejího použití v zahraničí. Označuje se také jako vyšší ověření listin . V praxi to vypadá tak, že v rámci procesu superlegalizace dokument postupně ověřují:

  • Ústřední orgán státní správy nadřízený orgánu, který listinu vydal.
  • Příslušný nadřízený orgán státní správy Ministerstva zahraničních věcí ČR.
  • Diplomatický či konzulární úřad státu, v němž bude použit.

Zahrnuje proces vidimace na základě zákona o ověřování a proces autorizované konverze dokumentů.

Zákon č. 499/2004 Sb. v souladu s § 69a hovoří o převádění dokumentu v analogové podobě na dokument v digitální podobě a naopak a o změně datového formátu dokumentu v digitální podobě.

Autorizovanou konverzí se rozumí úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru, ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky, nebo úplné převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě do dokumentu v listinné podobě a ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky.

Nabízíme přidružené služby notáře. Ověřování listin, vyhotovování kopií, konverze listin a digitálního podpisu, aj.

Listiny, dokumenty, zakladatelské listiny, notářské zápisy, a jiné veřejné listiny.

Naši klienti jsou pro nás důležití