Získejte apostilu a superlegalizaci snadno a rychle

Jsme odborníci na získávání apostily a superlegalizace. S našimi profesionálními službami Vám pomůžeme získat tyto důležité doklady jednoduše a rychle. Nespokojíte se s ničím menším než s nejlepšími výsledky a s nejvyšší kvalitou služeb. Kontaktujte nás a získejte co nejrychleji své doklady k použití v zahraničí.

Sídlíme v Praze, Václavské náměstí 808/66, 4.patro, JSV Překlady a legalizace - Jana Švihlová

Apostille-office.jpg

Pracovní hodiny:  9:00 – 17:00 hodina

Slogan

Poskytujeme legalizační a překladatelské služby

Nabízíme komplexní právní a překladatelské služby. Pokud potřebujete přeložit dokumenty do cizího jazyka a následně je legalizovat, jsme tu pro vás. S našimi profesionálními tlumočnickými a překladatelskými službami vám poskytneme kompletní řešení pro vaše dokumenty. Kontaktujte nás a získejte právně účinné dokumenty i v zahraničí.

Nabízíme komplexní právní a překladatelské služby. Pokud potřebujete přeložit dokumenty do cizího jazyka a následně je

legalizovat listiny apostilovat APOSTILA

jsme tu pro Vás. S našimi profesionálními službami a obsáhlé praxe v oboru Vám poskytneme kompletní řešení pro vaše dokumenty. Kontaktujte nás a získejte právně úřední listiny k použití v zahraničí.

50%

Překladatelské služby

100%

Legalizace dokumentů

50%

Superlegalizace

Co je apostila?

Pro zjednodušení procedury legalizace dokumentů byla v nizozemském Haagu 5.října 1961 podepsána Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin. Pro Českou republiku vstoupila Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (tzv. Haagská úmluva, či Úmluva o Apostile) v platnost dne 16. 3. 1999 a vyšla pod číslem 45/1999 Sb. Oficiální české dokumenty určené k předložení úřadům státu, jenž je členem Haagské úmluvy, se ověřují pomocí speciální doložky, tzv. „apostille“ Apostila je zvláštní doložka předepsaného formátu a znění, která potvrzuje pravost podpisu, pečeti nebo razítka.

Co je superlegalizace

Superlegalizací rozumíme ověření veřejné listiny (či listiny už jednou úředně ověřené apostilou) správním orgánem pro možnost jejího použití v zahraničí. Označuje se také jako vyšší ověření listin . V praxi to vypadá tak, že v rámci procesu superlegalizace dokument postupně ověřují: Ústřední orgán státní správy nadřízený orgánu, který listinu vydal. Příslušný nadřízený orgán státní správy Ministerstva zahraničních věcí ČR. Diplomatický či konzulární úřad státu, v němž bude použit.

Notářské ověření listin

Nabízíme přidružené služby notáře. Ověřování listin, vyhotovování kopií, konverze listin a digitálního podpisu, aj. Listiny, dokumenty, zakladatelské listiny, notářské zápisy, a jiné veřejné listiny. Zahrnuje proces vidimace na základě zákona o ověřování a proces autorizované konverze dokumentů. Zákon č. 499/2004 Sb. v souladu s § 69a hovoří o převádění dokumentu v analogové podobě na dokument v digitální podobě a naopak a o změně datového formátu dokumentu v digitální podobě. Konverze listin Převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru, ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky.