Telefonujte:   +420 602 276 400  Non-stop                                 E-mail: info@jsv-apostila.cz

Vyšší ověření listiny, jež se připojuje za oficiální listiny a dokumenty, která prokazuje ověření podpisu a otisku razítka na listině za účelem jejího použití v zahraničí. Je vyžadována státy, které jsou signatáři Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin neboli tzv. Úmluvy o apostile neboli Haagské úmluvy z roku 1961.

Ani tak tajemného a složitého názvu, jako je superlegalizace, se s námi nemusíte bát. Pomůžeme Vám s její veškerou agendou. Ušetříme Vás zdlouhavého jednání s úřady. Zaručíme formální správnost a přesnost. Zkrátka zařídíme pro Vás všechno potřebné!

Zahrnuje proces vidimace na základě zákona o ověřování a proces autorizované konverze dokumentů.

Zákon č. 499/2004 Sb. v § 69a hovoří o převádění dokumentu v analogové podobě na dokument v digitální podobě a naopak a o změně datového formátu dokumentu v digitální podobě.

Autorizovanou konverzí se rozumí úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru, ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky, nebo úplné převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě do dokumentu v listinné podobě a ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky.

Nabízíme přidružené služby notáře. Ověřování listin, vyhotovování kopií, konverze listin a digitálního podpisu, aj.

Listiny, dokumenty, zakladatelské listiny, notářské zápisy, a jiné veřejné listiny.

Služby

Zajišťujeme přidružené překladatelské služby - soudní - úřední překlady, notářské kopie, výpisy rejstříků a jiné.

Garance ceny

Garantujeme Vám předem stanovenou cenu, která je neměnná. Možnost platby až po vyhotovení legalizace.

Termín vyhotovení

Dohodnuté termíny jsou pro nás absolutně závazné. Zakládáme si na spolehlivosti, rychlosti a profesionalitě.

Dohodnuté termíny jsou pro nás absolutně závazné. Zakládáme si na spolehlivosti, rychlosti, profesionalitě a osobním přístupu ke každému jednotlivému zákazníkovi.