Veřejné listiny, matričné doklady, osvědčení a certifikace vydané v zahraničí si vyžadují

vyšší ověření listin – Apostilu

Nelze zpětně získat apostilizaci v České republice, ale v zemi určení. Vyřídíme celou proceduru za Vás

vyššího ověření listin – legalizace – Apostila i soudního překladu

V některých případech je potřeba i superlegalizace.

Superlegalizace neboli vyšší ověření listin je úkon správního orgánu, kterým se ověřuje veřejná listina nebo listina již jednou úředně ověřená je. Pro státy, v nichž neplatí ani Úmluva o Apostile, ani nebylo sjednáno osvobození od ověřování ve dvoustranné mezinárodní smlouvě o právní pomoci, se používá proces superlegalizace. Jedná se o nejvyšší ověření listiny, které je již opatřeno apostilou od Ministerstva zahraničních věcí České republiky, a následně diplomatickým nebo konzulárním úřadem státu, na jehož území má být listina použita. Superlegalizace a její vyšší legalizační proces vyřízení se řídí pravidly mezinárodního práva. Speciálním zákonem v mezinárodním právu soukromém je členěn v zákoně č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém procesním.

Tento zákon je novelizován ustanovením zákona č. 91/2012 Sb., a superlegalizační proces zařazen v souladu s ustanovením § 109 a dále § 52 a § 62. „Nová úprava v tomto ohledu nepředstavuje zásadní změnu. Shodně s dosavadní úpravou má podle § 12 odst. 1 ZMPS cizí veřejná listina důkazní moc veřejné listiny také v České republice, jestliže je opatřena předepsaným ověřením. Posledním úkon má být opět ověření veřejné listiny zastupitelským úřadem České republiky ve státě původu, tedy superlegalizace – institut založený na mezinárodní zvyklosti.

Veřejné listiny ze země

termín

vyřízení listiny

úřední překlad

ANGLIE 10 – 15 pracovních dnů 8.000,-kč 750,-kč/NS
IRSKO10 pracovních dnů10.000,-kč750,-kč/NS

USA

NĚMECKO 10 – 15 pracovních dnů 6.000,-kč 750,-kč/NS

USA

NIZOZEMÍ10 – 15 pracovních dnů6.000,-kč900,-kč/NS

USA

RAKOUSKO 10 – 15 pracovních dnů 6.000,-kč 750,-kč/NS

USA

SLOVENSKO5 – 10 pracovních dnů4.500,-kč690,-kč/NS

USA

ŠPANĚLSKO 10 – 15 pracovních dnů 6.000,-kč 800,-kč/NS

USA

ŠVÝCARSKO 10 – 15 pracovních dnů 8.000,-kč 750,-kč/NS

USA

USA 10 – 15 pracovních dnů 14.000,-kč 750,-kč/NS

USA

KANADA40 – 60 pracovních dnů16.000,-kč750,-kč/NS

USA

INDIE 25 pracovních dnů 14.000,-kč 6.000,-kč/NS

USA

SRÍ LANKA 60 – 90 pracovních dnů 45.000,-kč 6.000,-kč/NS

USA

JAR 20 – 25 pracovních dnů 16.000,-kč 750,-kč/NS

USA

DOMINIKÁNSKÁ REP.2 pracovní dny14.000,-kč800,-kč/NS

USA

NIGÉRIE 20 – 25 pracovních dnů 20.000,-kč 1.000,-kč/NS

USA

PÁKISTÁN 20 – 30 pracovních dnů 32.000,-kč 2.000,-kč/NS

USA

ÁZERBÁJDŽÁN 40 – 50 pracovních dnů 35.000,-kč 3.000,-kč/NS

USA

RUSKÁ FEDERACE 20 – 25 pracovních dnů 18.000,-kč 750,-kč/NS

USA

BĚLORUSKO20 – 25 pracovních dnů18.000,-kč1.050,-kč/NS

Reference ... legalizace ... apostilizace...