Superlegalizace

Ani tak tajemného a složitého názvu, jako je superlegalizace, se s námi nemusíte bát. Pomůžeme Vám s její veškerou agendou. Ušetříme Vás zdlouhavého jednání s úřady. Zaručíme formální správnost a přesnost. Zkrátka zařídíme pro Vás všechno potřebné!

Superlegalizací rozumíme ověření veřejné listiny (či listiny už jednou úředně ověřené APOSTILOU) správním orgánem pro možnost jejího použití v zahraničí. Označuje se také jako VYŠŠÍ OVĚŘENÍ LISTIN.

V praxi to vypadá tak, že v rámci superlegalizace dokument postupně ověřují:

 

  • Ústřední orgán státní správy nadřízený orgánu, který listinu vydal.
  • Příslušný nadřízený orgán státní správy Ministerstva zahraničních věcí ČR.
  • Diplomatický, či konzulární úřad státu, v němž bude použit.

Superlegalizace není nutná při ověřování listin do smluvních států Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (z 5. 10. 1961). V takovém případě je superlegalizace nahrazena APOSTILOU, zvláštní doložkou prokazující ověření podpisu, a otiskem razítka na listině za účelem jejího užití v jiném státě.

 

Počet signatářů dohody přesahuje stovku, přesto jsou na světě státy, kde si s pouhou APOSTILOU nevystačíte.