Superlegalizací rozumíme ověření veřejné listiny (či listiny už jednou úředně ověřené APOSTILOU) správním orgánem pro možnost jejího použití v zahraničí. Označuje se také jako VYŠŠÍ OVĚŘENÍ LISTIN.

Jana Švihlová, jednatel

Jana Švihlová, jednatel

Zeptejte se mě, dotazy, rady, doporučení.
Volejte: 602 276 400

SUPERLEGALIZACE

V praxi to vypadá tak, že v rámci superlegalizace dokument postupně ověřují:

 

  • Ústřední orgán státní správy nadřízený orgánu, který listinu vydal.
  • Příslušný nadřízený orgán státní správy Ministerstva zahraničních věcí ČR.
  • Diplomatický, či konzulární úřad státu, v němž bude použit.

Superlegalizace není nutná při ověřování listin do smluvních států Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (z 5. 10. 1961). V takovém případě je superlegalizace nahrazena APOSTILOU, zvláštní doložkou prokazující ověření podpisu, a otiskem razítka na listině za účelem jejího užití v jiném státě.

 

Počet signatářů dohody přesahuje stovku, přesto jsou na světě státy, kde si s pouhou APOSTILOU nevystačíte. 

APOSTILA
Share on email
Email
Share on print
Print
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter