Superlegalizací

rozumíme ověření veřejné listiny (či listiny už jednou úředně ověřené apostilou) správním orgánem pro možnost jejího použití v zahraničí. Označuje se také jako 

vyšší ověření listin 

V praxi to vypadá tak, že v rámci procesu superlegalizace dokument postupně ověřují:

 • Ústřední orgán státní správy nadřízený orgánu, který listinu vydal.
 • Příslušný nadřízený orgán státní správy Ministerstva zahraničních věcí ČR.
 • Diplomatický či konzulární úřad státu, v němž bude použit.
Picture of Mgr.Jana Švihlová, LL.M. jednatel

Mgr.Jana Švihlová, LL.M. jednatel

Zeptejte se nás, dotazy, rady, doporučení.

Volejte: +420 296 348 348
GSM: +420 602 276 400 - 100

V praxi to vypadá tak, že v rámci superlegalizace dokument postupně ověřují:

 • Ústřední orgán státní správy nadřízený orgánu, který listinu vydal.
 • Příslušný nadřízený orgán státní správy Ministerstva zahraničních věcí ČR.
 • Diplomatický, či konzulární úřad státu, v němž bude použit.
Supelegalizace_ban

        Telefonujte:   +420 602 276 400  Non-stop                                 E-mail: info@jsv-apostila.cz

 • Alžír, Afghánistán, Angola
 • Bahrajn, Bangladéš, Benin, Bolívie, Brazílie, Burkina Faso, Barma, Burundi
 • Čad, Chile, Čína
 • Dánsko
 • Egypt, Eritrea, Etiopie
 • Filipíny
 • Ghana, Guatemala, Guinea
 • Haiti
 • Indonésie, IrákIrán
 • Jamajka, Jemen, Jordánsko,
 • Katar, Kambodža, Kamerun, Kanada, Keňa, Kongo, Kostarika,
  Kuba, Kuvajt, Kyrgyzstán,
 • Laos, Libanon, Libye
 • Makedonie, Madagaskar, Malajsie, Mali, Mauretánie, Maroko, Myanmar
 • Nepál, Nikaragua, Niger
 • Omán
 • Pákistán, Palestina, Paraguay, Peru, Pobřeží slonoviny
 • Rwanda, Řecko,
 • Saúdská Arábie, Senegal, Sierra Leone, SingapurSlovenskoSpojené arabské emiráty, Srí Lanka, Súdán, Sýrie
 • Tchaj-wan, Tádžikistán, Tanzanie, Thajsko, TuniskoTurecko, Turkmenistán
 • Uganda, Uruguay, Uzbekistán
 • Vietnam
 • Zambie, Zimbabwe.

Superlegalizace

neboli vyšší ověření listin je úkon správního orgánu, kterým se ověřuje veřejná listina nebo listina již jednou úředně ověřená je. Pro státy, v nichž neplatí ani Úmluva o Apostile, ani nebylo sjednáno osvobození od ověřování ve dvoustranné mezinárodní smlouvě o právní pomoci, se používá proces superlegalizace. Jedná se o nejvyšší ověření listiny, které je již opatřeno apostilou od Ministerstva zahraničních věcí České republiky, a následně diplomatickým nebo konzulárním úřadem státu, na jehož území má být listina použita. Superlegalizace a její vyšší legalizační proces vyřízení se řídí pravidly mezinárodního práva. Speciálním zákonem v mezinárodním právu soukromém je členěn v zákoně č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém procesním.

Tento zákon je novelizován ustanovením zákona č. 91/2012 Sb., a superlegalizační proces zařazen v souladu s ustanovením § 109 a dále § 52 a § 62. „Nová úprava v tomto ohledu nepředstavuje zásadní změnu. Shodně s dosavadní úpravou má podle § 12 odst. 1 ZMPS cizí veřejná listina důkazní moc veřejné listiny také v České republice, jestliže je opatřena předepsaným ověřením. Posledním úkon má být opět ověření veřejné listiny zastupitelským úřadem České republiky ve státě původu, tedy superlegalizace – institut založený na mezinárodní zvyklosti.

Naši klienti jsou pro nás důležití