Úmrtní list je matriční doklad a veřejná listina, potvrzující úmrtí člověka a základní údaje o něm, kterou vydává na žádost příslušný matriční úřad podle podkladů z knihy úmrtí.

Úmrtí se zapisuje do knihy úmrtí toho matričního úřadu. Zápis na základě soudního prohlášení za mrtvého provádí Úřad městské části Praha 1 a úmrtí českých občanů v zahraničí se zapisuje do tzv. zvláštní matriky, kterou vede Úřad městské části Brno-střed. 

Jana Švihlová, jednatel

Jana Švihlová, jednatel

Zeptejte se mě, dotazy, rady, doporučení.

info@superlegalizace-listin.cz

Volejte: 602 276 400

Nemáte čas Vy, pošlete nás...

Vyřízení Apostily na úmrtní list, nemůžete zařídit sami, obstaráme ho za Vás.  Potřebujeme originál úmrtního listu (nebo si ho můžeme vyžádat na příslušeném matričním úřadu, ale pouze na základě Vaší plné moci). 

Zeptejte se na více informací. 

Úmrtní list vydaný v Praze/ Středočeský kraj – vyřízení do 1 -3 pracovních dnů.  Úmrtní list vydaný jiné části ČR – vyhotovení během 3 -5 pracovních dnů.

Pracujeme také o víkendu, vyzvednutí jak Vám vyhovuje, zasíláme také poštovní cestou, celá ČR – celosvětově. 

APOSTILA