Oddací list je matriční doklad, který potvrzuje uzavření manželství. Oddací list vydává matriční úřad v místě, kde došlo k oddání novomanželů.

Vydání oddacího listu je zdarma, lhůta pro vyřízení je 30 dní. V případě, že jeden z manželů není občanem České republiky a k uzavření manželství došlo na území České republiky, oddací list se do 3 pracovních dnů vydá zastupitelskému úřadu cizího státu nebo zašle na Ministerstvo zahraničních věcí České republiky.

Mgr.Jana Švihlová, LL.M.  jednatel

Mgr.Jana Švihlová, LL.M. jednatel

Zeptejte se nás, dotazy, rady, doporučení.

info@superlegalizace-listin.cz

Volejte: 602 276 400

Nemáte čas Vy, pošlete nás...

Vyřízení Apostily na oddací list, nemůžete zařídit sami, obstaráme ho za Vás.  Potřebujeme originál oddacího listu (nebo si ho můžeme vyžádat na příslušeném matričním úřadu, ale pouze na základě plné moci).

Zeptejte se na více informací.

Oddací list vydaný v Praze/ Středočeský kraj – vyřízení do 1 -3 pracovních dnů.

Oddací list vydaný jiné části ČR – vyhotovení během 3 -5 pracovních dnů.

Můžete se na nás obrátit také o víkendu. Dle domluvy – vyzvednutí a nebo předání listin, v sídle společnosti, letiště Praha a nebo kurýrní služby.

APOSTILA

Oddací list je matriční doklad, který potvrzuje uzavření manželství. Oddací list vydává matriční úřad v místě, kde došlo k oddání novomanželů. Vydání oddacího listu je zdarma, lhůta pro vyřízení je 30 dní.

V případě, že jeden z manželů není občanem České republiky a k uzavření manželství došlo na území České republiky, oddací list se do 3 pracovních dnů vydá zastupitelskému úřadu cizího státu nebo zašle na Ministerstvo zahraničních věcí České republiky.

Při ztrátě rodného, oddacího nebo úmrtního list může matriční úřad vydat jeho druhopis.

Kdo a za jakých podmínek

Matriční úřad vydá matriční doklad:

  • fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny, jejím sourozencům a zplnomocněným zástupcům,
  • pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků,
  • fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

Vyřízení duplikátu oddacího listu nemůžete zařídit sami, obstaráme ho za Vás. Můžete za sebe poslat náhradu.

Úřad vydá duplikát oddacího listu bez potíží Vašim:

  • rodičům,
  • sourozencům,
  • manželovi.

Pokud nikdo z těchto osob nemůže na úřad zajít, můžete vybrat svého zástupce, kterého zmocníte na základě úředně ověřené Plné moci.

Jde-li o narození, uzavření manželství státního občana České republiky v cizině, pak matriční doklad vydá Úřad městské části Brno-střed, zvláštní matrika.

Vyřídíme Apostilu – legalizační proces na matriční doklady. Termíny vyřízení, na dokumenty vydané v ČR maximálně 3 pracovní dny.

Oddací listy, pokud svatební obřad proběhne v zahraničí, nechejte se vždy na něj vyřídit Apostilu. Legalizační proces v ČR proběhne soudní překlad do českého jazyka, a následně se zasílá na matriku Brn o- střed.