law-firm-logo-maker-with-a-wise-owl-icon-1854a

Pokud měl některý z partnerů předchozí registrované partnerství nebo uzavřel v minulosti sňatek, doložte také doklad o ukončení tohoto vztahu. V případě, že je jeden z partnerů cizinec, dodá všechny uvedené dokumenty vydané jeho/jejím státem a k tomu také doklad o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství a potvrzení o osobním stavu, pokud jej jeho/její země vydává a doklad totožnosti. Partnerům musí být alespoň 18 let a musí být právně způsobilí.

Mgr.Jana Švihlová, LL.M. jednatel

Mgr.Jana Švihlová, LL.M. jednatel

Zeptejte se nás, dotazy, rady, doporučení.

Volejte: +420 602 276 400

info@superlegalizace-listin.cz

Nemáte čas Vy, pošlete nás...

Vyřízení Apostily na rodný list, nemůžete zařídit sami, obstaráme ho za Vás.  Potřebujeme originál rodného listu (nebo si ho můžeme vyžádat na příslušeném matričním úřadu, ale pouze na základě plné moci).

Zeptejte se na více informací.

Rodný list vydaný v Praze/ Středočeský kraj – vyřízení do 1 -3 pracovních dnů.

Rodný list vydaný v jiné části ČR – vyhotovení během 3 pracovních dnů.

Můžete se na nás obrátit také o víkendu. Dle domluvy – vyzvednutí a nebo předání listin, v sídle společnosti, letiště Praha a nebo kurýrní služby.

APOSTILA

Registraci partnerů může provést jeden z uznaných matričních úřadů. První krok je kromě zásnub shromáždit potřebné dokumenty a kontaktovat matriku. Registrované partnerství lze uzavřít v:

 

 • Úřad městské části Praha 1
 • Magistrát města Kladno
 • Magistrát České Budějovice
 • Úřad městského obvodu Plzeň 3
 • Magistrát města Karlovy Vary
 • Úřad městského obvodu Ústí nad Labem-město
 • Magistrát města Liberec
 • Magistrát města Hradec Králové
 • Magistrát města Pardubice
 • Magistrát města Jihlava
 • Úřad městské části Brno-střed
 • Magistrát města Olomouc
 • Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
 • Magistrát města Zlín

Pro vstup do registrovaného partnerství je nutné dodat:

 • Rodné listy
 • Doklady o státním občanství – alespoň jeden z partnerů musí mít české státní občanství, aby bylo možné pár v České republice registrovat
 • Výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu
 • Výpis z evidence obyvatel o osobním stavu

Pokud měl některý z partnerů předchozí registrované partnerství nebo uzavřel v minulosti sňatek, doložte také doklad o ukončení tohoto vztahu. V případě, že je jeden z partnerů cizinec, dodá všechny uvedené dokumenty vydané jeho/jejím státem a k tomu také doklad o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství a potvrzení o osobním stavu, pokud jej jeho/její země vydává a doklad totožnosti. Partnerům musí být alespoň 18 let a musí být právně způsobilí. Podrobnosti o formálních náležitostech najdete ve znění zákona o registrovaném partnerství, nebo na webových stránkách Ministerstva vnitra.