Egyptské velvyslanectví v Praze

Superlegalizací rozumíme ověření veřejné listiny (či listiny už jednou úředně ověřené APOSTILOU) správním orgánem pro možnost jejího použití v zahraničí.

Označuje se také jako nejvyšší ověření listin.

Superlegalizace – dokument postupně ověřují:

► Ústřední orgán státní správy nadřízený orgán, kterou listinu vydal.

Příslušný nadřízený orgán státní správy Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Diplomatický, či konzulární úřad státu, v němž bude použit.

Egyptské velvyslanectví

Kde superlegalizaci využijete?

Vyšší ověření listin na egyptské ambasádě je nutné pro dokumenty jako:

► matriční dokumenty (rodné, oddací listy, úmrtní list)

► výpisy z obchodního rejstříku

► výpisy z trestního rejstříku,

► diplomy

► plné moci

► obchodní listiny

► finanční zprávy

► a množství jiných

Egypt

Jsou akceptovány soudní překlady do arabského, anglického nebo francouzského jazyka.
JE ZAPOTŘEBÍ OVĚŘENÍ RAZÍTKA SOUDNÍHO PŘEKLADATELE.

 

Soudní překlad arabština: 1.000 za NS

Soudní překlad angličtina: 750,-za NS

Soudní překlad francouzština: 750,-Kč za NS

K superlegalizaci listin na Egyptském velvyslanectví je zapotřebí tzv. dvojí ověření!!! (Kromě států: Maroko, Omán, Alžír.)

 

Tzn.původní česká listina vydaná státními orgány v ČR projde legalizací, plus vyhotoví se soudní překlad s razítkem (arabština – doporučujeme, angličtina nebo také francouzština). Po svázání se soudním překladem je potřeba znovu listinu ověřit – ověření razítka soudního překladatele.
Ověření soudního překladatele je na Městském soudě Praha 2, a procesem legalizace: Ministerstvo spravedlnosti + Ministerstvo zahraničních věcí.

Kolek v hodnotě 100 Kč.

Velvyslanectví Egyptské arabské republiky

Kontaktní údaje

Pelléova 13/14, 160 00 Praha,  Bubeneč

Tel: +420 224 311 506, 224 311 507, 224 311 157

E-mail: embassyegypt@centrum.cz

Web velvyslanectví

Úřední hodiny

Pondělí:    9:00 – 12:00  

Úterý:        9:00 – 12:00

Středa:      9:00 – 12:00  

Čtvrtek:     9:00 – 12:00

Pátek:        9:00 – 12:00

Městský krajský soud

Razítko soudního překladatele – ověření na Městský krajský soud Spálená 2
Praha 2, 120 00
Tel: 221 93 1111
Email: spalena@msoud.justice.cz

Úřední hodiny:
Pondělí – úterý:    7:30 – 16:30
Středa:                   7:30 – 17:00
Čtvrtek:                 7:30 – 16:00
Pátek:                    7:30 – 14:30