Řecké velvyslanectví v Praze

Superlegalizací rozumíme ověření veřejné listiny (či listiny už jednou úředně ověřené APOSTILOU) správním orgánem pro možnost jejího použití v zahraničí.

Označuje se také jako nejvyšší ověření listin.

Superlegalizace – dokument postupně ověřují:

► Ústřední orgán státní správy nadřízený orgán, kterou listinu vydal.

Příslušný nadřízený orgán státní správy Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Diplomatický, či konzulární úřad státu, v němž bude použit.

Kde superlegalizaci využijete?

Vyšší ověření listin na řecké ambasádě je nutné pro dokumenty jako:

► matriční dokumenty (rodné, oddací listy, úmrtní list)

► výpisy z obchodního rejstříku

► výpisy z trestního rejstříku,

► diplomy

► plné moci

► obchodní listiny

► finanční zprávy

► a množství jiných

GR

Velvyslanectví Řecké republiky

Kontaktní údaje

Na Ořechovce 559/19, 16200 Praha, Střešovice

Tel: +420 222 250 943, +420 222 250 955

E-mail: gremb.pra@mfa.gr

Úřední hodiny

Pondělí:    9:30 – 13:00  

Úterý:        9:30 – 13:00

Středa:      9:30 – 13:00  

Čtvrtek:     9:30 – 13:00

Pátek:        9:30 – 13:00