Jemenské velvyslanectví v Praze

Superlegalizací rozumíme ověření veřejné listiny (či listiny už jednou úředně ověřené APOSTILOU) správním orgánem pro možnost jejího použití v zahraničí.

Označuje se také jako nejvyšší ověření listin.

Superlegalizace – dokument postupně ověřují:

► Ústřední orgán státní správy nadřízený orgán, kterou listinu vydal.

Příslušný nadřízený orgán státní správy Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Diplomatický, či konzulární úřad státu, v němž bude použit.

Kde superlegalizaci využijete?

Vyšší ověření listin na jemenské ambasádě je nutné pro dokumenty jako:

► matriční dokumenty (rodné, oddací listy, úmrtní list)

► výpisy z obchodního rejstříku

► výpisy z trestního rejstříku,

► diplomy

► plné moci

► obchodní listiny

► finanční zprávy

► a množství jiných

Velvyslanectví Jemenské republiky

Kontaktní údaje

Pod hradbami 664/5, 16000, Praha, Střešovice

Tel: +420 233 331 568, +420 233 331 598

E-mail: yemen-embassy@seznam.cz

Úřední hodiny

Pondělí:    8:30 – 15:30  

Úterý:        8:30 – 15:30

Středa:      8:30 – 15:30  

Čtvrtek:     8:30 – 15:30

Pátek:        8:30 – 15:30