Íránské velvyslanectví v Praze

Superlegalizací rozumíme ověření veřejné listiny (či listiny už jednou úředně ověřené APOSTILOU) správním orgánem pro možnost jejího použití v zahraničí.

Označuje se také jako nejvyšší ověření listin.

Superlegalizace – dokument postupně ověřují:

► Ústřední orgán státní správy nadřízený orgán, kterou listinu vydal.

Příslušný nadřízený orgán státní správy Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Diplomatický, či konzulární úřad státu, v němž bude použit.

Íránské velvyslanectví

Kde superlegalizaci využijete?

Vyšší ověření listin na íránské ambasádě je nutné pro dokumenty jako:

► matriční dokumenty (rodné, oddací listy, úmrtní list)

► výpisy z obchodního rejstříku

► výpisy z trestního rejstříku,

► diplomy

► plné moci

► obchodní listiny

► finanční zprávy

► a množství jiných

Soudní překlad angličtina: 750,-Kč za NS

Soudní překlad perština: 1.500,-Kč za NS

Jsou akceptovány soudní překlady do anglického, nebo perského jazyka.
Není potřeba si již zajišťovat ověření razítka soudního překladatele.

Velvyslanectví Íránské republiky

Kontaktní údaje

Na Hřebenkách 2371/70, 150 00 Praha, Smíchov

Tel: +420 257 090 233, 257 090 252

E-mail: info@iranemb.cz

Webová stránka

Úřední hodiny

Pondělí- pátek:      8:00 – 16:00

Konzulární oddělení a návštěvy pro veřejnost:

Pondělí- pátek:      11:00 – 13:00