Ministerstvo kultury

Postup při ověřování listin pro jejich použití v zahraničí zde.

Křestní listy a jiné církevní listiny (jsou zapotřebí k církevnímu sňatku, aj.). Musí se napsat písemná žádost na Ministerstvo kultury o vystavení Výpisu z rejstříku právnických osob církevních společností, který daný křestní list vydala. Společně s dopisem je zapotřebí zaslat 50,-kč kolek.

Seznam církví a náboženských společností

Apostila

Správní poplatek za legalizační úkon se hradí formou kolkových známek v hodnotě 50,- Kč. Kolkové známky je třeba přinést s sebou (k dostání na každé pobočce České pošty, a.s.).

Lhůta pro vyřízení žádosti o legalizaci dokumentů dle zákona 30 dnů. Ověření je prováděno zpravidla v rozmezí 5 – 10 pracovních dnů.

Žadatel může pověřit vyřízením své žádosti jinou osobu bez předložení plné moci.

 

Ministerstvo kultury

Kontaktní údaje

Adresa:

Maltézské náměstí 1

Praha 1, 118 00

Tel:          257 085 111

E-mail:    epodatelna@mkcr.cz

                Webová stránka

Úřední hodiny

Pondělí:    7:45 – 17:00

Úterý:        7:45 – 16:15

Středa:      7:45 – 17:00

Čtvrtek:     7:45 – 17:00

Pátek:       7:45 – 16:15