Žádost o vystavení daňového domicilu. 

Potvrzení o daňovém domicilu

Potvrzení o daňovém domicilu slouží k potvrzení toho, že jste daňovým rezidentem ČR a že si v ČR můžete uplatnit slevy na dani.
Picture of Mgr.Jana Švihlová, LL.M.  jednatel

Mgr.Jana Švihlová, LL.M. jednatel

Zeptejte se nás, dotazy, rady, doporučení.

Volejte: +420 296 348 348
GSM: +420 602 276 400 - 100

Daňový domicil a legalizace – ověřování dokumentů

Základní informace vztahujících se k uznávání veřejných listin, praktické postupy při ověřování listin souvisejících s oblastí daní.  Zde

Daňový domicil určuje příslušnost daňového poplatníka k zemi, kde má odvádět daně. V tom státě, kde má poplatník svoji daňovou povinnost, je tedy daňovým rezidentem.

Toto rozdělení může však být značně komplikované v případě, kdy se zdržujete či pracujete v různých zemích a vznikají tak pochybnosti, ve které zemi byste měli svoji daňovou povinnost splnit.

Nicméně již dnes existují dva okruhy nadnárodních opatření, které je nutno při správě daní z příjmů v České republice respektovat:–Dvoustranné mezinárodní daňové smlouvy o zamezení dvojího zdanění: –stát zdroje se vzdá práva na zdanění příjmu, který z něj plyne rezidentovi druhého státu, nebo –zdanění již ve státě zdroje sice proběhne, je ale jistým způsobem limitováno a zejména ve druhém státu, tedy ve státu rezidence dotyčného poplatníka, se zamezí dvojímu zdanění metodou zápočtu nebo vynětí. Více informací zde.

Odbornost a kvalifikace společnosti

Společnost prohlašuje, že je pro činnost, která je předmětem této služby, dostatečně odborně kvalifikován, a že disponuje platným oprávněním k podnikatelské činnosti – živnostenským oprávněním pro předmět podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, a to v oborech „Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií“.


Společnost nenese žádnou právní odpovědnost za nemožnost zajistit apostilizaci veřejné listiny nebo prodlení s jejím vyhotovením v případě neposkytnutí součinnosti ze strany zastupitelských úřadů jednotlivých zemí, ať už z důvodu vyšší moci, z důvodu opatření proti šíření nemoci Covid-19 nebo z důvodu nepřijetí listiny k superlegalizaci zastupitelským úřadem dané země nebo i jiných případů neposkytnutí součinnosti nezaviněných společnosti. V těchto případech bude termín dokončení přiměřeně posunut o dobu trvání prodlení těchto zastupitelských úřadů.

Naši klienti jsou pro nás důležití