Vietnamské velvyslanectví v Praze

Superlegalizací rozumíme ověření veřejné listiny (či listiny už jednou úředně ověřené APOSTILOU) správním orgánem pro možnost jejího použití v zahraničí.

Označuje se také jako nejvyšší ověření listin.

Superlegalizace – dokument postupně ověřují:

► Ústřední orgán státní správy nadřízený orgán, kterou listinu vydal.

Příslušný nadřízený orgán státní správy Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Diplomatický, či konzulární úřad státu, v němž bude použit.

Vietnamská ambasáda

Kde superlegalizaci využijete?

Vyšší ověření listin na vietnamské ambasádě je nutné pro dokumenty jako:

► matriční dokumenty (rodné, oddací listy, úmrtní list)

► výpisy z obchodního rejstříku

► výpisy z trestního rejstříku,

► diplomy

► plné moci

► obchodní listiny

► finanční zprávy

► a množství jiných

Velvyslanectví Vietnamské republiky

Kontaktní údaje

Rašínovo nábřeží 1897/72, Praha – Nové město, 120 00

Tel: +420-257211540/+420-257211791
E-mail: dsqvietnamcz@yahoo.com

Web velvyslanectví

Úřední hodiny

Pondělí:     9:00 – 17:00  

Úterý:         9:00 – 17:00

Středa:       9:00 – 17:00  

Čtvrtek:     9:00 – 17:00

Pátek:        9:00 – 17:00