Thajské velvyslanectví v Praze

Superlegalizací rozumíme ověření veřejné listiny (či listiny už jednou úředně ověřené APOSTILOU) správním orgánem pro možnost jejího použití v zahraničí.

Označuje se také jako nejvyšší ověření listin.

Superlegalizace – dokument postupně ověřují:

► Ústřední orgán státní správy nadřízený orgán, kterou listinu vydal.

Příslušný nadřízený orgán státní správy Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Diplomatický, či konzulární úřad státu, v němž bude použit.

Thajská ambabsáda

Kde superlegalizaci využijete?

Vyšší ověření listin na thajské ambasádě je nutné pro dokumenty jako:

► matriční dokumenty (rodné, oddací listy, úmrtní list)

► výpisy z obchodního rejstříku

► výpisy z trestního rejstříku,

► diplomy

► plné moci

► obchodní listiny

► finanční zprávy

► a množství jiných

Soudní překlad thajština: 1.800,-Kč za NS

Soudní překlad angličtina: 750,-Kč za NS

Jsou akceptovány soudní překlady do anglického, nebo thajského jazyka.
Není potřeba si již zajišťovat ověření razítka soudního překladatele.

Superlegalizace

K superlegalizačnímu procesu za třetí osobu na thajské ambasádě je zapotřebí  plná moc (plus scan občanského průkazu/pasu žadatele)!

Velvyslanectví Thajska

Kontaktní údaje

Romaina Rollanda 481/3, 160 00 Praha, Bubeneč

Tel: +420 220 571 435
E-mail: info@thaiembassy.cz

Webová stránka

Úřední hodiny

Pondělí:    9:00 – 12:00  

Úterý:        9:00 – 12:00

Středa:      9:00 – 12:00  

Čtvrtek:     9:00 – 12:00

Pátek:        9:00 – 12:00