Spojené arabské emiráty velvyslanectví v Praze

Superlegalizací rozumíme ověření veřejné listiny (či listiny už jednou úředně ověřené APOSTILOU) správním orgánem pro možnost jejího použití v zahraničí.

Označuje se také jako nejvyšší ověření listin.

Superlegalizace – dokument postupně ověřují:

► Ústřední orgán státní správy nadřízený orgán, kterou listinu vydal.

Příslušný nadřízený orgán státní správy Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Diplomatický, či konzulární úřad státu, v němž bude použit.

Velvyslanectví SAE

Kde superlegalizaci využijete?

Vyšší ověření listin na UAE ambasádě je nutné pro dokumenty jako:

► matriční dokumenty (rodné, oddací listy, úmrtní list)

► výpisy z obchodního rejstříku

► výpisy z trestního rejstříku,

► diplomy

► plné moci

► obchodní listiny

► finanční zprávy

► a množství jiných

Soudní překlad angličtina: 750,-Kč za NS

Jsou akceptovány soudní překlady do anglického, nebo arabského jazyka.

JE ZAPOTŘEBÍ OVĚŘENÍ RAZÍTKA SOUDNÍHO PŘEKLADATELE.

DOPORUČENÍ

 

Všechny dokumenty již nejlépe originál v anglickém jazyce (jedná se Plné moci, aj.)
Ověření razítka soudního překladatele (tedy poplatek ve výši 2.000 Dirham + 0,46.12 AED 2x)
Je požadováno, pokud cestujete se svými potřebnými léky do SAE, mít s sebou výpis od svého lékaře a ověřeno!

Velvyslanectví UAE v Praze

Kontaktní údaje

Sibiřské náměstí 730/1, 16000 Praha, Bubeneč

Tel: +420 221 517 777
E-mail: pragueemb@mofaic.gov.ae

Úřední hodiny

Pondělí:    9:00 – 13:00  

Úterý:        9:00 – 13:00

Středa:      9:00 – 13:00  

Čtvrtek:     9:00 – 13:00

Pátek:        9:00 – 13:00