Singapurský honorární zastoupení v Praze

Superlegalizací rozumíme ověření veřejné listiny (či listiny už jednou úředně ověřené APOSTILOU) správním orgánem pro možnost jejího použití v zahraničí.

Označuje se také jako nejvyšší ověření listin.

Superlegalizace – dokument postupně ověřují:

► Ústřední orgán státní správy nadřízený orgán, kterou listinu vydal.

Příslušný nadřízený orgán státní správy Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Diplomatický, či konzulární úřad státu, v němž bude použit.

Kde superlegalizaci využijete?

Vyšší ověření listin na singapurské ambasádě je nutné pro dokumenty jako:

► matriční dokumenty (rodné, oddací listy, úmrtní list)

► výpisy z obchodního rejstříku

► výpisy z trestního rejstříku,

► diplomy

► plné moci

► obchodní listiny

► finanční zprávy

► a množství jiných

Zastoupení Singapur v Praze

Kontaktní údaje

Opletalova 958/27, 110 00, Praha, Nové Město

Tel: +420 224 091 385, +420 224 091 388

E- mail: singapore@honoraryconsul.cz

Úřední hodiny

Úterý:        9:00 – 12:00

Čtvrtek:     9:00 – 12:00

Zajistíme Vám také službu kopií dokladů, ověřené kopie, notářsky ověřených kopií apod. v čínštiněmalajštinětamilštině či angličtině. Tato služba je zpoplatněna.