Saudská Arábie velvyslanectví v Praze

Superlegalizací rozumíme ověření veřejné listiny (či listiny už jednou úředně ověřené APOSTILOU) správním orgánem pro možnost jejího použití v zahraničí.

Označuje se také jako nejvyšší ověření listin.

Superlegalizace – dokument postupně ověřují:

► Ústřední orgán státní správy nadřízený orgán, kterou listinu vydal.

Příslušný nadřízený orgán státní správy Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Diplomatický, či konzulární úřad státu, v němž bude použit.

Saudská Arábie

Kde superlegalizaci využijete?

Vyšší ověření listin na Saúdské ambasádě je nutné pro dokumenty jako:

► matriční dokumenty (rodné, oddací listy, úmrtní list)

► výpisy z obchodního rejstříku

► výpisy z trestního rejstříku,

► diplomy

► plné moci

► obchodní listiny

► finanční zprávy

► a množství jiných

Soudní překlad arabština: 1.100,-NS

Jsou akceptovány soudní překlady do arabského jazyka.
Není potřeba si již zajišťovat ověření razítka soudního překladatele.

Velvyslanectví Saudské Arábie

Kontaktní údaje

Korunovační 622/35, Praha, Bubeneč

Tel: +420 257 316 606, 257 316 593

E-mail: resa@saudiembassy.cz

Webová stránka

Úřední hodiny

Pondělí:    9:00 – 15:00  

Úterý:        9:00 – 15:00

Středa:      9:00 – 15:00  

Čtvrtek:     9:00 – 15:00

Pátek:        9:00 – 15:00