Íránské velvyslanectví v Praze

Superlegalizací rozumíme ověření veřejné listiny (či listiny už jednou úředně ověřené APOSTILOU) správním orgánem pro možnost jejího použití v zahraničí.

Označuje se také jako nejvyšší ověření listin.

 

Superlegalizace – dokument postupně ověřují:

► Ústřední orgán státní správy nadřízený orgán, kterou listinu vydal.

Příslušný nadřízený orgán státní správy Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Diplomatický, či konzulární úřad státu, v němž bude použit.

Iracké velvyslanectví

Kde superlegalizaci využijete?

Vyšší ověření listin na íránské ambasádě je nutné pro dokumenty jako:

► matriční dokumenty (rodné, oddací listy, úmrtní list)

► výpisy z obchodního rejstříku

► výpisy z trestního rejstříku,

► diplomy

► plné moci

► obchodní listiny

► finanční zprávy

► a množství jiných

Soudní překlad angličtina: 750,-Kč za NS

Soudní překlad arabština: 1.100,-Kč za NS

Jsou akceptovány soudní překlady do anglického, nebo arabského jazyka.

Je potřeba si již zajistit tzv.dvojí ověření listiny – ověření razítka soudního překladatele!!!

Při listinách více než 3 strany, přinést s sebou kopie listin!

Velvyslanectví Irácké republiky

Kontaktní údaje

Mongolská 607/3, Praha Bubeneč, 160 00

Tel: +420 224 326 976

E-mail: consular.iq@gmail.com

Úřední hodiny

Pondělí:    9:00 – 15:00  

Úterý:        9:00 – 15:00

Středa:      9:00 – 15:00  

Čtvrtek:     9:00 – 15:00

Pátek:        9:00 – 15:00