Kde superlegalizaci využijete?

Vyšší ověření listin na čínské ambasádě je nutné pro dokumenty jako:

► matriční dokumenty (rodné, oddací listy, úmrtní list)

►výpisy z obchodního rejstříku

►výpisy z trestního rejstříku,

►diplomy

►plné moci

►obchodní listiny

►finanční zprávy

►a množství jiných

Superlegalizací rozumíme ověření veřejné listiny, nebo  listiny už jednou úředně ověřené  APOSTILOU správním orgánem pro možnost jejího použití v zahraničí.

Superlegalizací rozumíme ověření veřejné listiny, nebo  listiny už jednou úředně ověřené  APOSTILOU správním orgánem pro možnost jejího použití v zahraničí.

SUPERLEGALIZACE  požadavky ambasády ČLR

Formulář pro žádost k superlegalizaci

 

K SUPERLEGALIZAČNÍMU PROCESU ZA TŘETÍ OSOBU NA ČLR AMBASÁDĚ JE ZAPOTŘEBÍ PLNÁ MOC!
(plus scan Občanského průkazu/pasu žadatele).

Čínská ambasáda

Kde superlegalizaci využijete?

Vyšší ověření listin na čínské ambasádě je nutné pro dokumenty jako:

► matriční dokumenty (rodné, oddací listy, úmrtní list)

►výpisy z obchodního rejstříku

►výpisy z trestního rejstříku,

►diplomy

►plné moci

►obchodní listiny

►finanční zprávy

►a množství jiných

Čína superlegalizace

Jsou akceptovány soudní překlady do anglického, nebo čínského jazyka.
Není potřeba si již zajišťovat ověření razítka soudního překladatele. 

Soudní překlad čínština: 1.000,-Kč za NS,  soudní překlad angličtina: 750,-Kč za NS

Poplatek ambasádě za listinu: 20 Euro – vyhotovení do 5 pracovních dnů, 40 Euro – vyhotovení do 3 pracovních dnů, 60 Euro – vyhotovení urgent.