Ministerstvo školství

Uznávání vzdělání spadá výhradně do působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Velvyslanectví České republiky tuto agendu nezpracovává.

Uznávání vzdělání, nostrifikace diplomů, a naopak

 

  • Uznání vzdělání od ZŠ po VOŠ ze zahraničí pro ČR (nostrifikace)
  • Uznání vysokoškolského vzdělání ze zahraničí pro ČR (nostrifikace)
Ministerstvo školství

Správní poplatek za legalizační úkon se hradí formou kolkových známek v hodnotě 100,- Kč. Kolkové známky je třeba přinést s sebou (k dostání na každé pobočce České pošty, a.s.).

Lhůta pro vyřízení žádosti o legalizaci dokumentů 30 dnů. Ověření je prováděno zpravidla téhož dne.

Žadatel může pověřit vyřízením své žádosti jinou osobu bez předložení plné moci.

Ministerstvo školství

Kontaktní údaje

Adresa: Karmelitská 529/5

Praha – Malá strana

 

E-mail:  jiri.johanek@msmt.cz

Webová stránka

Úřední hodiny

Pondělí:    9:00 – 12:00  13:00 – 15:00

Středa:      9:00 – 12:00  13:00 – 15:00