Apostilu budete potřebovat na listiny:

 • Matriční dokumenty (rodné, oddací listy; úmrtní list, způsobilost);
 • Veřejné listiny, veřejné rejstříky (výpisy z obchodního rejstříku, výpis z trestního rejstříku;
 • Jurisdikce soudů (rozvodové rozsudky, dědictví, závěť);
 • Výpis obyvatel;
 • Určení otcovství;
 • Diplomy a dodatky k diplomu;
 • Certifikáty o praxi, zaměstnání;
 • Potvrzení o vykonané praxi;
 • Prohlášení o náboženské víře;
 • Plnou moc;
 • Notářské zápisy;
 • Zakladatelské listiny;
 • Společenské smlouvy;
 • Čestné prohlášení;
 • Obchodní listiny;
 • Daňový domicil;
 • Finanční zprávy;
 • Zdravotní výkazy;
 • a množství jiných.

        Telefonujte:   +420 602 276 400  Non-stop                                 E-mail: info@jsv-apostila.cz

Soudní - úřední překlad - z/do hindského jazyka

Po legalizačním procesu je zapotřebí spojit listinu s úředním překladem. Zajistíme Vám soudní – úřední překlad do hindského jazyka.

Překlad je vyhotoven ve lhůtě 10 až 15 pracovních dnů.

Listina + místní poplatkylhůta 30 pracovních dnů9.500,-kč

Poznámka: Cena neobsahuje cenu za službu poštovného. Využíváme službu DHL, FedEx, TNT.

APOSTILA