Apostilu budete potřebovat na listiny:

 • matriční dokumenty (rodné, oddací listy, úmrtní list, způsobilost),
 • výpisy z obchodního rejstříku,
 • výpisy z trestního rejstříku,
 • diplomy a dodatky k diplomu,
 • plné moci,
 • notářský zápis,
 • zakladatelské listiny,
 • společenské smlouvy,
 • čestné prohlášení,
 • obchodní listiny,
 • daňový domicil,
 • finanční zprávy,
 • zdravotní výkazy,
 • potvrzení o vykonané praxi – studiu,
 • a množství jiných.
Legalizace dokumentu z Indieza dokument + místní poplatkylhůta 30 pracovních dnů9.500,-kč

Soudní - úřední překlad - z/do hindského jazyka

Zajistíme Vám Apostilu – legalizační a superlegalizační proces a následně vyhotovíme soudní překlad do:

Překlad vyhotoven ve lhůtě 10  pracovních dnů. Veškeré dokumenty zašleme i poštovní cestou, kurýrem, celosvětově.

Share on email
Email
Share on print
Print
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook