Apostila je vyžadována na dokumenty:

 • matriční dokumenty (rodné, oddací listy, úmrtní list, způsobilost),
 • výpisy z obchodního rejstříku,
 • výpisy z trestního rejstříku,
 • diplomy a dodatky k diplomu,
 • plné moci,
 • notářský zápis,
 • zakladatelské listiny,
 • společenské smlouvy,
 • čestné prohlášení,
 • obchodní listiny,
 • daňový domicil,
 • finanční zprávy,
 • zdravotní výkazy,
 • potvrzení o vykonané praxi – studiu,
 • a množství jiných.
APOSTILA

STANDARDNÍ

Vyhotovení během max.3pracovních dnů.

SPĚŠNÉ

Vyhotoveno během daného pracovního dne.

URGENT

Vyhotoveno během 2 hodin.

2.500 za listinu
 • Dokumenty společnosti
 • Obchodní listiny
 • Matriční doklady
 • Výpisy rejstříku
 • Diplomy a dodatky
3.500 za listinu
 • Dokumenty společnosti
 • Obchodní listiny
 • Matriční doklady
 • Výpisy rejstříku
 • Diplomy a dodatky
4.000 za listinu
 • Dokumenty společnosti
 • Obchodní listiny
 • Matriční doklady
 • Výpisy rejstříku
 • Diplomy a dodatky 
 

APOSTILA
Share on email
Email
Share on print
Print
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter